สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติ

สล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำใช้ประโยชน์จากกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สหประชาชาติ

นายหลิว เจิ้นหมินสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รองเลขาธิการกระทรวงเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UNDESA) มีแผนที่จะพัฒนากีฬาเพื่อการพัฒนาและวาระสันติภาพร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศกีฬายังคงเป็นประเด็นสำคัญในวาระของสหประชาชาติ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา หน่วยงานขอสหประชาชาติและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างรัฐบาลอื่นๆ 

ได้ดำเนินการอย่างกล้าหาญเพื่อส่ง

เสริมความสนใจในกีฬาในฐานะเวทีและตัวเร่งปฏิกิริยาสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อปีที่แล้ว อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ ได้ออกรายงานต่อสมัชชาใหญ่แห่สหประชาชาติ ซึ่งระบุถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อกีฬาเพื่อการพัฒนาทั่วทั้งระบบของสหประชาชาติ ชุมชนกีฬา และในกลุ่มประเทศสมาชิก1UNDESA รู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ร่วมทีมกับผู้เล่นระดับนานาชาติที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการก้าวไปข้างหน้าในวาระแห่งกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ (SDP) ณ ปี 2560 DESA มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนประเทศสมาชิกให้ขับเคลื่อนวาระนี้ไปข้างหน้า งานของเรามุ่งเน้นไปที่การดึงความสนใจของประเทศสมาชิกไปสู่เส้นทางต่างๆ ของการมีส่วนร่วมด้านกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพ และสนับสนุนการบูรณาการหลักของเส้นทางเหล่านี้ไป

สู่การอภิปรายระหว่างรัฐบาลที่เกี่ยวข้องในสมัชชาใหญ่ สภาเศรษฐกิจและสังคม และหน่วยงานที่ปรึกษา และ ในเวทีการเมืองระดับสูงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนแนวทางการเจรจาของ UN เกี่ยวกับกีฬาเพื่อการพัฒนาและนโยบายที่จัดทำขึ้นนั้นเป็นกรอบการดำเนินการที่จัดตั้งขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมุ่งเป้าไปที่การสำรวจประโยชน์ที่กีฬามีให้สำหรับการบรรลุวาระ 2030 และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในระดับแนวหน้าคือแผนปฏิบัติการคาซานที่นำมาใช้ที่ MINEPS VI ในปี 2560 2และแผนปฏิบัติการระดับโลกด้านกิจกรรมทางกายขององค์การอนามัยโลก (2018-2030) (GAPPA 3) ศูนย์กลางของกรอบเหล่านี้คือการจัดลำดับความสำคัญของ SDGs ต่างๆ และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องซึ่งกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพทำขึ้นหรือมีศักยภาพที่จะทำได้มีส่วนสำคัญ

กรอบการทำงานทั้งสองนี้ได้รับแรงฉุดอย่างมาก

จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกรัฐบาล การตระหนักถึงศักยภาพสูงสุดของพวกเขาจำเป็นต้องมีการดำเนินการที่สอดคล้องและร่วมมือกันทั้งภายในและภายนอกระบบของสหประชาชาติ เมื่อปีที่แล้วเลขาธิการสหประชาชาติได้เสนอแผนปฏิบัติการของสหประชาชาติว่าด้วยกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพที่เสนอให้ใช้พันธกรณีด้านนโยบายที่ครอบคลุมของแผนปฏิบัติการคาซานเป็นพื้นฐานในการปรับกระแสงานด้านนโยบายกีฬา กีฬา เพื่อการพัฒนาและสันติภาพและความสมบูรณ์ของกีฬาทั่วทั้งระบบของสหประชาชาติ4สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติรับรองและสนับสนุนแนวทางนี้

ในเดือนธันวาคม 2018 สมัชชาใหญ่ได้รับรองโดยมติฉันทามติ A/73/24 ที่ว่า “กีฬาเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน” 5มติดังกล่าวยินดีรับความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากประชาคมระหว่างประเทศในการสำรวจและใช้ประโยชน์จากบทบาทของกีฬาและกิจกรรมทางกายภาพเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาและการเพลิดเพลินกับสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกด้วยการสนับสนุนของระบบสหประชาชาติ ให้สำรวจวิธีการและวิธีในการรวมกีฬาเข้ากับวัตถุประสงค์การพัฒนาต่างๆ และสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใช้แผนปฏิบัติการคาซานและ GAPPA เพื่อพัฒนาการรวมกีฬาในการพัฒนาแบบตัดขวาง และยุทธศาสตร์สันติภาพ

มติดังกล่าวยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของระบบ UN เสริมสร้างและจัดระบบความร่วมมือระหว่างหน่วยงานตามแผนปฏิบัติการด้านกีฬาแห่งสหประชาชาติที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายให้มากที่สุดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ตกลงร่วมกันในระดับนานาชาติDESA ยินดีที่จะรับความท้าทายนี้ เราตั้งตารอความก้าวหน้าทั้งหมดที่เราจะทำร่วมกับเพื่อนร่วมงานทั่วทั้ง UN-System และชุมชนกีฬาเพื่อการพัฒนาและสันติภาพในวงกว้าง เพื่อให้แน่ใจว่าเราใช้ทุกโอกาสเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของกีฬาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสล็อตฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ